UKK = Usein Kysytyt Kysymykset

1. Åt vilka djur kan man använda MicrocynAH® produkter?
MicrocynAH® produkterna är säkra för djur av alla åldrar och slag (hundar, katter, kaniner, gnagare, hästar, nötkreatur, grisar, får, åsnor, fåglar, kräldjur …). Även överkänsliga/atopiska samt nyfödda djur kan använda MicrocynAH® produkter säkert. Produkterna kan även användas för produktionsdjur som finns i EKO produktion.
2. Hur verkar MicrocynAH® produkterna?
Hypokloritsyra (HOCl) bildas naturligt i små mängder i människors och djurs organism som skyddare, varmed det är frågan om ”naturens eget effektämne”. Produkterna desinficerar, renar mekaniskt och tar bort död vävnad från det skadade området. Genom att använda den långt patenterade Microcyn® teknologin har man fått utvecklat produkter med bra hållbarhet som innehåller hypokloritsyra (HOCl). Trots den låga koncentrationen av det verkande ämnet är produkterna effektiva mot mikrobbindande encelliga mikro-organismer och bakterier. MicrocynAH® produkternas säkerhetsmarginal är i klass med koklösning och produkter som grundar sig på Microcyn® teknologin är enligt forskning helt ofarliga för friska vävnader. Man drar nytta av den snabbt använda hypokloritsyran i stora partier t.ex. vid desinficering av dricksvatten samt mjölkindustrin.

Verksamhetsmekanism

Den unika Microcyn® teknologin grundar sig på en patenterad kemisk process, vilken medför att klorföreningarna, som håller sig bra i vätska, inaktiverar proteinerna verksamhet, vilka finns på ytan av svampcellers och mikro-organismers membran. Dessa proteiners verksamhet varierar och de har stor betydelse i kommunikationen mellan cellerna, förflyttning av näringsämnen samt andra viktiga funktioner gällande cellers livsduglighet. När Microcyn® omringar skadliga encelliga mikro-organismer, förstår det proteiner genom att skada cellmembranet, vilket leder till cellens död. Enligt nuvarande uppgifter orsakar celldöden ökad hålighet i membranen samt skapar obalans i det osmotiska trycket. Genom forskningar utvecklar vi en lösning som inte skadar mångcelliga organismer eller DNA. Laboratorieundersökningar har visat att Microcyn® produkten har en förmåga att förstöra även vissa biofilmer. Bakterier som vuxit i biofilmer kan vara t.o.m. 1000 gånger mera motståndskraftiga för antibiotika och andra biosider jämfört med enstaka mikro-organismer. I sådana fall kan man inte sköta en biofilm-infektion effektivt med antibiotika. I laboratorieundersökningarna som vi gjorde kunde Microcyn® förstöra de två vanligaste biofilmerna inom fem minuter från exposition.

Vi fortsätter att utföra undersökningar; Vi vill karlägga noggranna mekanismer hur Microcyn® påverkar proteiner och bakterier på beståndsdelarna hos cellsvampar och cellmembran samt skalet som omringar proteinerna hos virus.

3. Hur lång är MicrocynAH® produkternas försäljnings- och brukstid?
Tack vare Sonoma Pharmaceuticals Inc. bolagets patenterade, innovativa och föredömliga hypokloritsyreteknologi har MicrocynAH® produkterna marknadernas och tillförlitligt bevisat längsta helhetsförvaringstid = försäljningstid, De stora flaskorna (473 ml, 454 g) har en helhetsförvaringstid som oöppnad 36 månader och alla andra flaskor 24 månader. När MicrocynAH® produkten är öppnad rekommenderar vi att man använder dem inom ett år, naturligtvis beroende på förvaringsförhållandena. Vi rekommenderar också att man använder produkterna före den tid som är märkt på etiketterna, eftersom t.o.m. produkter som är framställda med den patenterade Microcyn® teknologin förlorar lite av sin effekt med tiden. Hypokloritsyran står sig väldigt dåligt när den är framställd med grundteknologin. Se. Huvudlinkar: Videon
4. Har flaskornas genomskinlighet någon betydelse för produktens hållbarhet och effektivitet?
Ja, i genomskinliga flaskor är hypokloritsyrans hållbarhet den allra sämsta. Jfr fotostabilitet.
5. Jag har tidigare använt produkten som heter Vetericyn®, som till först meddelade att den innehåller Microcyn® teknologin. Är det fråga om samma produkter?
I Vetericyn® produkterna skedde en betydande och ingående förändring år 2014 om vilken alla användare borde vara bra informerade.

Fram till år 2014 verkade Vetericyn Inc. / Innovacyn Inc. som den mest kända buteljerare, förpackare och marknadsförare av produkter som grundar sig på Microcyn® teknologin. Produkterna såldes med Vetericyn® varumärke. Microcyn® teknologin FÅS INTE MERA av andra tillverkare. Detta nämns också på varje MicrocynAH® produkt. Därmed får produkter som är ämnade för djur och innehåller hypokloritsyra bara marknasföras och säljas med Microcyn® varumärke, med referenser till kliniska/övriga forskningsresultat, kundfeedback, påståenden om produktsäkerhet samt forskning om effektivitet, beviljade patenter och pris osv. som har erhållits genom att använda Microcyn® teknologin. Om du har tidigare litat på hypokloritsyreprodukter som innehåller Microcyn® teknologi, så är det enda tillförlitliga varumärket nu: MicrocynAH®.

6. Hur visas produkternas effektivitet och användbarhet tillförlitligt?
MicrocynAH® är marknadens med undersökta, testade, säkra och effektiva produktserie som innehåller hypokloritsyra ämnad för djur – bevisligen. Den patenterade Microcyn® teknologin – på vilken MicrocynAH® produkterna grundar sig – har fått från FDA enligt 15 510(k) olika paragrafer godkännande för sårvårdsprodukter för människor och fram till år 2017 (510(k) godkännanden refererar till varor för hälsovården i USA, FDA=Food and Drug Administration beviljar inte 510(k) godkännande för hälsovårdsprodukter för djur). På produktens effektivitet och bekräftande av säkerhet har tills vidare gjorts två stora kliniska undersökningar på djur och 25 kliniska undersökningar på människor genom att använda patenterade Microcyn® teknologin (2015).

Bolaget som äger varumärket MicrocynAH® som är föregångaren inom hypokloritsyreteknologin - Sonoma Pharmaceuticals Inc. – har naturligtvis använt mycket tid och medel till att forska och utveckla produkterna. På grund av detta har man lyckats sköta om över 10 miljoner patienter runtom i världen med produkter som grundar sig på Microcyn® teknologin.

För att försäkra dig om att hälsovårdsprodutker för djur är undersökta, testade, säkra och effektiva – kontrollera att produkten har Microcyn® Technology märke.

7. Innehåller MicrocynAH® doping-ämnen?
MicrocynAH® innehåller inga ingredienser som skulle leda till positiva resultat i blod- eller urinanalystest gällande icke-tillåtna ingredienser på tävlingar eller rasutställningar (utvärtes eller invärtes). MicrocynAH® produkter är ”testfria”, eftersom de inte innehåller några förbjudna ämnen, steroider eller antibiotika. MicrocynAH® produkternas varningstid är 0 dygn.
8. Kan man använda MicrocynAH® produkter samtidigt med andra djurmedicinprodukter?
Ja. Om du samtidigt behöver använda andra produkter rekommenderar vi att du sätter först MicrocynAH® produkten. Vänta efteråt minst 1 minut, före du tillägger den andra produkten. Produkterna som grundar sig på den patenterade och noggrant undersökta Microcyn® teknologin har inte visat kontraindikation eller negativa medicinalverkningar och denna teknologi som visat sig vara säker finns inte mera att fås från andra tillverkare från år 2014. Vi rekommenderar dock att du diskuterar med din veterinär, om det uppstår frågor.
9. Vilka bakterier och virus desinficerar MicrocynAH®?
Enligt finska medicinbranschens säkerhets- och utvecklingscenter (FIMEA) är det inte tillåtet att meddela om enstaka grenar när man marknadsför icke-medicinalaprodukter. Enligt testresultatet förstör MicrocynAH® bakterier nästan till 100 % och några virus.Denna produkt förstör encelliga mikro-organismer.
10. Hur förvaras MicrocynAH® produkter?
Produkterna ska förvaras i rumstemperatur skyddade från hetta och solsken. LÅT INTE frysa, eftersom ingredienserna kan neutraliseras. Efter användning ska man sätta det genomskinliga skyddet på spraypumpen eller stäng doseraren.
11. Har man använt blekningsämne eller borsyra vid tillverkning av MicrocynAH® produkter?
Produkterna ska förvaras i rumstemperatur skyddade från hetta och solsken. LÅT INTE frysa, eftersom ingredienserna kan neutraliseras. Efter användning ska man sätta det genomskinliga skyddet på spraypumpen eller stäng doseraren.
12. Produkten är inte helt klar. Är det normalt?
Det är naturligt att de geleaktiga produkternas färg ser lite grumlig ut. Minns att de geleaktiga produkterna ska omskakas bra före användning. Grundsprayerna är klara till färgen – använd inte dem om vätskan i dem har grumlats.
13. Varför stelnar en produkt som innehåller hydrogel?
Detta kan bero på att gelen har stelnat, spraypumpen är inte fastsatt ordentligt på flaskan, produkten är utsatt för starkt solljus eller så har den förvarats fel. Alla gelbaserade produkter i MicrocynAH® produktserien bör omskakas bra före användning, eftersom det sker ofta lite filtrering i produkterna. Följ förvaringsanvisningarna som finns på etiketterna för att minska styvnadsrisken.
14. Hur mycket hypokloritsyra finns i produkterna?
Alla produkter i MicrocynAH® produktserien innehåller ca 0.01 % - hypokloritsyra. Mängden hypokloritsyra varierar i de olika produkterna mellan en procents tusendels noggrannhet. Hypokloritsyran som finns i MicrocynAH® produkterna står sig tack vare sin unika och patenterade teknologi under hela förvaringstiden som står på etiketten. Se även punkt 3. och huvudlinkarna: Videon
15. Kan man använda MicrocynAH® Ögon- och öronbad (Eye & Ear Wash) om a) ögats hornhinna inte är hel b) örats trumhinna inte är hel?
Produkten får inte sättas i ögon eller öron vid ovan nämnda tillfällen.
16. Står sig ”Bäst Före” och ”Partinummer” som står på MicrocynAH® flaskorna och plastetiketter på ett tillförlitligt sätt?
Ja. Framförallt när man ofta hanterar många flaskor i vårdarbete försvinner dateringen lätt och att göra en produktreklamation är omöjligt. Det är oerhört viktigt att du när som helst kan tillförlitligt kontrollera MicrocynAH® produkternas kvarvarande brukstid och även vid behov produktionspartimärke.
17. Finns det i MicrocynAH® produkterna en särskild ”veterinärserie”?
Sonoma Pharmaceuticals Inc. tillverkar i sin fabrik bara en produktserie för djur.
18. Sker tillverkning och buteljering av MicrocynAH® produkter i egen fabrik?
Ja. Fabriker som tillverkar MicrocynAH® produkter finns i USA och Mexico. Produkter till Norden kommer från fabriken i Mexico.
19. Varifrån kan man köpa MicrocynAH® produkter?
MicrocynAH® produkter säljs främst av veterinärstationer, apotek, lantbruksaffärer och specialaffärer inom djurtillbehörsbranschen. Produkter till veterinärstationer levererars av våra samarbetspartners XXX, apoteken får våra produkter via distributionsbolaget XXX. Åt andra återförsäljaraffärer levererar Symppis International Ltd produkterna direkt som partileveranser och för eget bruk såsom åt privatkunder/ branschens företag via nätshopen.
20. OCH TILL SIST.. Varför skall jag byta ut de sår- och hudvårdsprodukter som jag använder nu till MicrocynAH® produkter?
Tillit till produkten avgör saken. Den lätt reagerande hypokloritsyramolekylen som Sonoma Pharmaceuticals Inc. bolaget utvecklat med hjälp av Microcyn® teknologin kan förvaras i vätska. Det är klart att andra bolag har stora svårigheter att framställa tillförlitliga hypokloritsyreprodukter som bevarar sin effektivitet utan de licenser som berättigar till det lång patenterade Microcyn® teknologin.

Din kundvagn är tom